Cronologia

Llisca per a descobrir els nostres més de 110 anys

1909

Agustí Sagalés Albertí funda la empresa ERSCE.

1912

Registro de la marca y fabricación de ascensores diseñados por Gaudí, Domenech i Muntaner, Sagnier, Puig i Cadafalch, etc.

1918

Inauguración de la nueva fábrica en Sarrià, Barcelona.

1920

La primera empresa en España que incorpora la polea de adherencia. Instalaciones Ward-Leonord.

1924

Proyectos de elevación de grandes cargas. Montavagones de 50 TM en el Metro.

1929

Instalación y escaleras mecánicas en la Exposición Universal de Montjuïc.

1935

Instalación singular de un elevador de escenarios en el Teatro Olimpia.

1951

José Maria Sagalés Fontcuberta, hijo del fundador, asume la dirección de la compañía.

1958

Consolidación de la empresa. Construcción e instalación de elevadores de prestigio.

1974

Instalación de los primeros ascensores oleodinámicos.

1982

Primer contrato internacional (Egipto).

1990

Antonio Sagalés Boixeda, nieto del fundador, impulsa la expansión de la compañía.

1991

Instalación de ascensores de gran tráfico y alta velocidad.

1994

Nueva serie de ascensores panorámicos adaptados a PMR (Metro de Barcelona L2).

1999

Obtención de la acreditación de calidad ISO9001, módulo H y el marcado CE.

2000

Desarrollo de la nueva generación de ascensores Gearless sin cuarto de máquinas.

2002

Optimización de tráfico con maniobras inteligentes para ascensores de alta velocidad.

2004

Diseño e instalación de ascensor inclinado para transporte público. Con gran tráfico de 2,5 m/seg.

2007

Realización Proyecto de diseño de los ascensores del metro de Budapest.

2008

Desarrollo del ascensor Econpac.

2009

Celebración del Centenario ERSCE.

2014

Desarrollo del nuevo ascensor de bajo consumo.

2015

Instalación de escaleras y rampas mecánicas en el nuevo Mercat de Sant Antoni de Barcelona.

2017

ERSCE da un nuevo impulso apostando por un cambio en su imagen corporativa y actualizando su logo y página web.

2019

Nueva sede en Barcelona, en la calle del Consell de Cent, en pleno Eixample de la ciudad.

2021

Colaboración con el COAC (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya), para realizar ascensores panorámicos especiales en su edificio sede.

1909

Agustí Sagalés Albertí funda l’empresa ERSCE.

1912

Registre de la marca i fabricació d’ascensors dissenyats per Gaudí, Domenech i Muntaner, Sagnier, Puig i Cadafalch, etc.

1918

Inauguració de la nova fàbrica a Sarrià, Barcelona.

1920

La primera empresa a Espanya que incorpora la corriola d’adherència. Instal·lacions Ward- Leonord.

1924

Projectes d’elevació de grans càrregues. Muntavagons de 50 TM al Metro.

1929

Instal·lació i escales mecàniques a l’Exposició Universal de Montjuïc.

1935

Instal·lació singular d’un elevador d’escenaris en el Teatre Olímpia.

1951

José Maria Sagalés Fontcuberta, fill del fundador, assumeix la direcció de la companyia.

1958

Consolidació de l’empresa. Construcció i instal·lació d’elevadors de prestigi.

1974

Instal·lació dels primers ascensors oleodinàmics.

1982

Primer contrate internacional (Egipte).

1990

Antonio Sagalés Boixeda, net del fundador, impulsa l’expansió de la companyia.

1991

Instal·lació d’ascensors de gran trànsit i alta velocitat.

1994

Nova sèrie d’ascensors panoràmics adaptats a PMR (Metro de Barcelona L2).

1999

Obtenció de l’acreditació de qualitat ISO9001, mòdul H i el marcatge CE.

2000

Desenvolupament de la nova generació d’ascensors Gearless sense cambra de màquines.

2002

Optimització de trànsit amb maniobres intel·ligents per a ascensors d’alta velocitat.

2004

Disseny i instal·lació d’ascensor inclinat per a transport públic. Amb gran trànsit de 2,5 m/seg.

2007

Realització Projecte de disseny dels ascensors del metro de Budapest.

2008

Desenvolupament de l’ascensor Econpac.

2009

Celebració del Centenari ERSCE.

2014

Desenvolupament del nou ascensor de baix consum.

2015

Instal·lació d’escales i rampes mecàniques al nou Mercat de Sant Antoni de Barcelona.

2017

ERSCE dona un nou impuls apostant per un canvi a la seva imatge corporativa i actualitzant el seu logo i pàgina web.

2019

Nova seu a Barcelona, al carrer del Consell de Cent, en ple Eixample de la ciutat.

2021

Col·laboració amb el COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), per a realitzar ascensors panoràmics especials en el seu edifici seu.

Des de 1909 actualitzant-nos

Et pugem de nivell

Saber més

Empresa de ascensoristas
Sobre nosaltres

Facilitem el moviment de les persones en tota mena d'edificis d'Espanya, especialment a Barcelona.

Blog ERSCE
El nostre blog

Anem actualitzant el nostre blog amb novetats i informació que us pugui ser d'interès.

Desplaça cap amunt