Sistema intern d’informació CAT

Canal intern d’informació

ASCENSORS ERSCE, S.A.U. posa a la disposició de totes les parts interessades un Sistema Intern d’Informació (d’ara endavant SII) per a facilitar qualsevol tipus d’informació susceptible d’accions o omissions que puguin constituir infraccions o fins i tot delictes.

ASCENSORS ERSCE, S.A.U. es compromet a tractar la informació amb total confidencialitat, a fi d’assegurar la protecció de l’informant.

El sistema per a transmetre’ns la informació té diverses opcions:

  • Per escrit via correu electrònic: denuncias@ersce.es
  • Verbalment, al telèfon habilitat: 675740762
  • Verbalment en entrevista personal. Haurà de concertar cita trucar directament al telèfon 675740762

Tant el correu electrònic com el telèfon els rep i gestiona exclusivament el Responsable de Sistema Intern d’Informació (RSII) de la nostra empresa, la identitat de la qual està comunicada oficialment a l’Oficina Antifrau de Catalunya, conforme l’article 8 de la Llei 2/2023.

Una vegada rebuda la comunicació, en un termini màxim de 7 dies rebran justificant de recepció, i en màxim 3 mesos una resposta sobre els resultats de la recerca interna sobre els fets informats.

Els informem que ASCENSORS ERSCE, S.A.U. està obligada a transmetre al Ministeri Fiscal qualsevol informació que pugui tenir indicis de delicte, per la qual cosa preguem que facin un ús responsable d’aquest canal intern d’informació.

Desplaça cap amunt