Política de Privacitat

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
 2. Qui és el responsable del tractament de les dades?
 3. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
 4. Quina informació tractem?
 5. Amb quina finalitat tractem les dades?
 6. Per quant temps conservarem les dades?
 7. A quins destinataris es comuniquen les dades?
 8. Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?
 9. Com protegim les dades dels nostres usuaris?
 10. Modificacions
 11. Legislació aplicable

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

En visitar o consultar el lloc web d’ASCENSORS ERSCE, i utilitzar els serveis oferts, l’usuari (clients i clients potencials, entre altres), accepta el tractament de les seves dades personals, donant conformitat als termes establerts en aquest document (d’ara en endavant, la “Política de privacitat”).

Aquesta Política de Privacitat i la manera de processar les seves dades estaran regulades pel Reglament General de Protecció de Dades, o Reglament [UE] 2016/679 (“RGPD”).

2. Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

Identitat

ASCENSORS ERSCE S.A.U. (en endavant ASCENSORS ERSCE)

Domicili

C/ Consell de Cent, 77

C.P. 08015

Barcelona

Telèfon

+34 934 216 300

Correu electrònic

info@ersce.es   

 

3. Quina es la legitimació per el tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades personals és:

 • L’execució dels formularis a la Web d’ASCENSORS ERSCE, aquests formularis (apartat 4.a), els emplena l’interessat o comparteix determinada informació i amb això dona el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals.

 

4. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris o que els mateixos comparteixen, i que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es tracta i gestiona com exposem a continuació.

a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: ASCENSORS ERSCE recopila i emmagatzema una certa informació que l’usuari introdueix a la Web d’ASCENSORS ERSCE, a través dels següents apartats/formularis.

“Contacte”

“¿Et truquem?”

La informació que l’usuari ens facilita quan completa cadascun d’aquests formularis, això és, nom complet i correu electrònic.

Dades de caràcter identificatiu.

b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:

Cookies pròpies i de tercers

ASCENSORS ERSCE utilitza cookies pròpies i de tercers per a distingir-ho d’altres usuaris del nostre lloc web. Per a això, sense caràcter exhaustiu, recopila la següent informació, el tipus de cercador, el sistema operatiu, incloent-hi el contingut que consulta i el moment del dia en què el fa, així com l’identificador en línia (és a dir, l’IP assignat al seu dispositiu).

Dades derivades de les cookies de caràcter identificatiu.

Dades derivades de la navegació.

4. 1. Qualitat de dades

L’usuari haurà de garantir, tant enfront d’ASCENSORS ERSCE com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través de la Web d’ASCENSORS ERSCE. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitades han de ser reals, veraces, actualitzades i pertànyer a l’usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi a dita tercera a conèixer els nostres textos legals el més aviat possible.

4. 2. Modificació de dades

L’usuari haurà de notificar a ASCENSORS ERSCE qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.

5. Amb quina finalitat tractem les dades?

Prestació de serveis

ASCENSORS ERSCE podrà utilitzar les dades personals que l’usuari facilita:

–        Per a realitzar comunicacions via correu electrònic sobre la seva operativa i així complir amb els procediments interns.

Comunicació de dades a tercers (excepcions)

–        En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que ASCENSORS ERSCE col·labori amb tercers.

–        Quan ASCENSORS ERSCE tingui autorització expressa i inequívoca per part de l’usuari.

–        Quan se sol·liciti per part d’autoritat competent en l’exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).

–        Si ho requereix una normativa.

Missatges promocionals amb opció de cancel·lació.

Amb el consentiment de l’usuari, ASCENSORS ERSCE podrà utilitzar les dades personals que obtinguem per a enviar informació, notícies i publicitat sobre els nostres serveis i altres similars. En tot cas, es pot evitar l’enviament de nous e-mails informatius sol·licitant-ho en l’adreça de correu electrònic info@ersce.es o mitjançant l’enllaç que apareix en el cos de cadascun dels e-mails que enviem i conseqüentment, ASCENSORS ERSCE cessarà en l’enviament de la citada informació.

Cookies pròpies i de tercers

Amb el consentiment de l’usuari, es podran instal·lar cookies per a calcular el nombre de persones que ingressen al lloc web, així com emmagatzemar informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació (analítiques)

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de manera automàtica, però pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Per a obtenir informació detallada sobre les cookies que utilitzem i els fins per als quals les utilitzem, consulti la nostra Política de Cookies. 

6. Durant quant de temps conservarem les dades?

ASCENSORS ERSCE conservarà les dades personals de l’usuari pel temps que sigui raonablement necessari per a: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat i complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordres pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, mentre que li enviem informació o comunicacions i l’interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.

Les seves dades personals seran anonimitzades o eliminades una vegada que ja no siguin rellevants per als fins per als quals van ser recopilades.

7. A quins destinataris es comuniquen les dades?

Les dades de caràcter personal que ASCENSORS ERSCE recopili seran exclusivament utilitzades per a la consecució de l’objecte definit en la Web d’ASCENSORS ERSCE. Per a la consecució d’aquest objectiu i la correcta prestació del servei ASCENSORS ERSCE podria compartir unes certes dades de caràcter personal dels usuaris:

 • Previ requeriment legal, ASCENSORS ERSCE podrà compartir informació amb organismes d’autoritats executives i/o tercers respecte a peticions d’informació relatives a recerques de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.
 • Amb el consentiment de l’usuari: a part del que s’estableix anteriorment, s’informarà l’usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades en la Web d’ASCENSORS ERSCE (per ex.: amb finalitats comercials), a fi de que tingui l’oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d’una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de mode contrari als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

8. Quins drets té l’usuari en front a les dades que facilita?

L’usuari podrà exercir davant ASCENSORS ERSCE els següents drets:

 • Dret a ser informat: l’usuari té dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre la manera en la qual utilitzem la seva informació i els seus drets. Per tal motiu, li facilitem aquesta informació en aquesta política de privacitat.
 • Dret d’accés: l’usuari té dret a obtenir accés a la seva informació (en cas que l’estiguem tractant), així com a altres tipus d’informació (similar a la proporcionada en aquesta política de privacitat), a fi que estigui informat i pugui comprovar que usem la seva informació de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades.
 • Dret a rectificació: l’usuari té dret al fet que es corregeixi la seva informació (dades inexactes) en cas que la mateixa sigui incorrecta o incompleta.
 • Dret de supressió: També es coneix com a “dret a l’oblit” i, en definitiva, li permet sol·licitar l’eliminació o supressió de la seva informació quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Això no constitueix un dret general de supressió; existeixen excepcions.
 • Dret a limitar el tractament: l’usuari disposa de drets que li permeten “bloquejar” o impedir que es continuï usant la seva informació. Quan es limita el tractament, únicament conservarem la seva informació per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, conservem llistes d’usuaris que han sol·licitat el “bloqueig” al fet que la seva informació continuï usant-se a fi d’assegurar-nos que la restricció es respecti en el futur.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’usuari disposa de drets que li permeten obtenir i reutilitzar les seves dades personals per als seus propis fins en diferents serveis.
 • Dret a oposar-se: l’usuari té dret a oposar-se a uns certs tipus de tractament, incloent-hi el tractament amb finalitats de màrqueting directe. Excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’exercici dels drets citats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l’usuari acrediti la seva identitat.

Per a exercitar els citats drets previstos a la legislació, l’usuari pot dirigir-se a ASCENSORS ERSCE a través del correu electrònic info@ersce.es o per escrit dirigit a l’adreça que consta en l’apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:
 • Nom i cognoms de l’interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si és el cas, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d’aquests documents.
 • Indicació del domicili de l’interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar).
L’usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control corresponent/Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.
 

9. Com protegim les dades dels nostres usuaris?

ASCENSORS ERSCE informa l’usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per a garantir la seguretat de les seves dades, a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat d’aquests.

Tal com s’ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web d’ASCENSORS ERSCE no seran cedides a altres entitats o empreses per a ser emprades per als seus propis fins. No obstant això, algunes empreses subcontractades per ASCENSORS ERSCE podrien tenir accés a les dades i informació personal, sempre sota l’exclusiu control d’ASCENSORS ERSCE, amb l’única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web d’ASCENSORS ERSCE.

10. Modificacions

ASCENSORS ERSCE es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l’usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d’estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

11. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L’ús dels serveis del present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Data d’última actualització: setembre 2021.

Desplaça cap amunt