Ascensor residencial

Els 3 tipus d’ascensors residencials més utilitzats

Els ascensors residencials són una solució pràctica per a millorar l’accessibilitat dins dels habitatges particulars. Ofereixen avantatges com a major comoditat i facilitat de desplaçament. Existeixen diferents tipus, com els ascensors hidràulics, elèctrics i pneumàtics. És important tenir en compte consideracions com la capacitat i dimensions adequades, així com l’espai disponible per a la seva instal·lació. També s’ha de tenir en compte els aspectes relacionats amb les obres auxiliars necessàries i el manteniment de l’ascensor.

Ascensors residencials: una solució per a millorar l’accessibilitat en habitatges particulars

Els ascensors residencials es presenten com una excel·lent opció per a millorar l’accessibilitat en els habitatges particulars. Són una solució pràctica i còmoda que permet una mobilitat més fàcil i segura dins de la llar. A continuació, veurem els avantatges de comptar amb un ascensor a casa, els diferents tipus d’ascensors residencials més utilitzats, les consideracions importants en triar un, els aspectes a tenir en compte durant la instal·lació i el pressupost i preu final d’un ascensor residencial.

Avantatges de comptar amb un ascensor a casa

 • Afavoreix l’accessibilitat: Un ascensor residencial elimina les barreres arquitectòniques, facilitant el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda, persones majors o persones amb carros de bebè.
 • Comoditat i practicitat: Amb un ascensor a casa, s’evita l’esforç i la fatiga de pujar i baixar escales, la qual cosa contribueix a millorar la qualitat de vida.
 • Estalvi d’espai: Els ascensors residencials ocupen menys espai que les escales, optimitzant l’aprofitament de l’espai disponible en l’habitatge.

Tipus d’ascensors residencials més utilitzats

Ascensors hidràulics

Els ascensors hidràulics utilitzen un sistema basat en fluids per a moure la cabina. La força prové d’un motor que pressuritza un fluid hidràulic, enviant-lo a un cilindre que, en omplir-se, eleva la cabina. El seu principal avantatge és que no requereixen d’una sala de màquines dedicada en la part superior de l’edifici, la qual cosa els fa ideals per a construccions que tenen limitacions d’espai. A més, aquests ascensors residencials solen ser una opció segura i de baix manteniment.

Funcionament de l’ascensor hidràulic

El funcionament d’un ascensor hidràulic es basa en la injecció d’oli a pressió en un cilindre, la qual cosa provoca el moviment de la cabina de l’ascensor cap amunt o cap avall. La bomba hidràulica subministra l’oli i el motor elèctric impulsa la bomba, generant la força necessària per al desplaçament vertical.

Avantatges dels ascensors hidràulics:

 • Adequats per a càrregues pesades
 • Disseny compacte: Els ascensors hidràulics utilitzen eixos més curts en comparació amb els ascensors elèctrics, la qual cosa els fa ideals per a espais reduïts.
 • Instal·lació: Atès que no necessiten una sala de màquines en la part superior, la seva instal·lació pot ser més ràpida i menys invasiva.
 • Eficiència energètica: Els ascensors hidràulics són més eficients en termes de consum d’energia en comparació amb els ascensors elèctrics.
 • Menor fricció: A causa de l’ús d’oli com a mitjà de transmissió, els ascensors hidràulics tenen menys fricció entre les peces mòbils, la qual cosa contribueix a un funcionament silenciós i suau.
 • Seguretat: En cas d’un tall d’energia, aquests ascensors poden ser més fàcilment baixats al pis més pròxim utilitzant la gravetat i alliberant el fluid.

Limitacions dels ascensors hidràulics

 • Manteniment: Encara que el manteniment és relativament senzill, pot ser necessari amb major freqüència, especialment si hi ha fugides en el sistema.
 • Cost operatiu: El consum d’energia sol ser major que el dels ascensors de tracció elèctrica, la qual cosa pot resultar en factures d’electricitat més altes.
 • Velocitat: Generalment, són més lents que els ascensors elèctrics de tracció.
 • Rendiment ecològic: El fluid hidràulic pot ser perjudicial per al medi ambient si no es maneja adequadament, i el seu reemplaçament periòdic pot ser vist com menys sostenible que altres sistemes.

En termes generals, els ascensors hidràulics tendeixen a ser més assequibles quant a instal·lació inicial que alguns altres tipus d’ascensors, especialment perquè no requereixen la construcció d’una sala de màquines en el terrat. No obstant això, els costos operatius a llarg termini poden ser més alts a causa del manteniment i al reemplaçament del fluid hidràulic.

Per a aquells que consideren instal·lar un ascensor hidràulic, és essencial sospesar aquests avantatges i desavantatges en funció de les necessitats específiques de l’edifici i del pressupost disponible. A Ersce, el nostre equip pot ajudar a proporcionar una perspectiva detallada i recomanacions basades en cada situació individual.

Ascensores hidráulicos

Ascensors elèctrics

Els ascensors elèctrics, també coneguts com a ascensors de tracció, són un tipus d’ascensors residencials que es destaquen per la seva eficiència i capacitat per a servir edificis de gran altura. Els ascensors elèctrics han recorregut un llarg camí en termes d’eficiència, disseny i funcionalitat. ECONPAC, el nostre model insígnia d’ascensor elèctric SCM (sense sala de màquines), representa l’avantguarda d’aquesta evolució. Ens submergirem més a fons en les característiques, avantatges i consideracions d’aquest innovador sistema.

Funcionament de l’ascensor elèctric

El funcionament del ECONPAC, el nostre ascensor elèctric avançat, reflecteix una harmoniosa integració d’innovació i eficiència. Dissenyat sense sala de màquines (SCM), ECONPAC elimina la necessitat d’un espai addicional per a allotjar el motor i altres mecanismes vitals de l’ascensor. Tot està enginyosament situat dins del mateix buit de l’ascensor.

El cor del ECONPAC és el seu motor elèctric de baix consum, que, a diferència dels sistemes tradicionals, es recolza directament en les guies de l’ascensor. Aquesta característica no només garanteix una operació més fluida i eficient, sinó que també contribueix a una reducció significativa en el consum d’energia i, per tant, en els costos operatius.

Un aspecte distintiu de ECONPAC és com maneja les càrregues. En lloc de distribuir-les de manera desigual, aquest ascensor està dissenyat per a transmetre totes les càrregues directament al fossat. Aquesta consideració no només protegeix l’edifici de potencials sobrecàrregues, sinó que també garanteix una major longevitat i seguretat de l’estructura en el seu conjunt.

Avantatges dels ascensors elèctrics:

 • Eficiència energètica: El motor de baix consum de ECONPAC és una garantia d’eficiència, la qual cosa es tradueix en estalvis significatius en les factures d’electricitat a llarg termini.
 • Espai i flexibilitat: En eliminar la necessitat d’una sala de màquines i bigues auxiliars, ECONPAC és una excel·lent opció per a edificis amb restriccions espacials o arquitectòniques.
 • Durabilitat i baix manteniment: L’alineació precisa de les càrregues amb les guies redueix el desgast dels components, la qual cosa pot prolongar la vida útil de l’ascensor i reduir la freqüència i el cost del manteniment.
 • Seguretat i estabilitat: En transmetre les càrregues directament al fossat i evitar sobrecàrregues en l’edifici, ECONPAC ofereix una operació més segura i estable.

Desavantatges dels ascensors elèctrics:

 • Tendeixen a ser més sorollosos.
 • Espai: Els ascensors elèctrics solen aconseguir més parades i són més ràpids, per la qual cosa poden necessitar una mica més d’espai.

A Ersce, la introducció del ECONPAC representa un pas endavant en la nostra cerca contínua d’excel·lència en solucions d’elevació. Amb el seu disseny i funcionalitat, aquest no només redefineix els estàndards de la indústria, sinó que també reafirma el nostre compromís amb la innovació i la sostenibilitat.

En considerar la instal·lació d’un ascensor elèctric, és fonamental analitzar les característiques de l’edifici, les necessitats dels residents i el pressupost disponible. A Ersce, oferim assessorament expert i solucions personalitzades per a garantir que els nostres clients triïn la millor opció per a les seves propietats.

Ascensor eléctrico

Ascensors pneumàtics o de buit

Per a Ersce, mantenir-se al corrent de les últimes innovacions en el món dels ascensors és essencial. Entre les tecnologies emergents, els ascensors residencials pneumàtics o de buit s’han destacat per la seva singularitat i eficiència. A continuació, aprofundirem en aquestes meravelles de l’enginyeria moderna.

Els ascensors pneumàtics són notablement diferents dels models tradicionals. El seu disseny sol ser més compacte, la qual cosa els fa ideals per a instal·lacions en edificis existents o en llars on l’espai és limitat. A més, al no requerir un fossat o una sala de màquines, la seva instal·lació és menys invasiva i més ràpida.

Funcionament de l’ascensor pneumàtic

El principi de funcionament d’un ascensor pneumàtic es basa en la diferència de pressió. Quan la cabina de l’ascensor necessita elevar-se, una vàlvula a la part superior del tub s’obre, creant un buit. La pressió atmosfèrica per sota de la cabina l’empeny cap amunt. Per a descendir, la vàlvula allibera part del buit, permetent que la pressió atmosfèrica sigui major en la part superior que en la inferior, fent que la cabina descendeixi. Tot aquest procés es duu a terme de manera suau i eficient, assegurant un viatge còmode per als passatgers.

Avantatges dels ascensors pneumàtics:

 • Instalació més senzilla: Al no requerir un fossat o una sala de màquines, la seva instal·lació és menys complicada.
 • Manteniment reduït: Atès que no tenen cables, corrioles ni contrapesos, el seu manteniment és més senzill i menys freqüent.
 • Estalvi d’espai: El seu disseny compacte els fa ideals per a llocs amb espai limitat.
 • Funcionament silenciós: En dependre de l’aire per al seu funcionament, són notablement més silenciosos que els models tradicionals.

Desavantatges dels ascensors pneumàtics:

 • Velocitat limitada: La seva velocitat sol ser menor que la dels ascensors tradicionals.
 • Capacitat reduïda: Donat el seu disseny compacte, la seva capacitat de càrrega pot ser menor.
 • Preu inicial: Encara que ofereixen estalvis a llarg termini, la seva inversió inicial pot ser més alta.

El cost dels ascensors pneumàtics pot variar segons el model, la marca i les característiques addicionals. Generalment, tendeixen a ser més costosos que els ascensors tradicionals a causa de la seva tecnologia avançada i el seu disseny estètic. No obstant això, els estalvis en la instal·lació i els costos de manteniment reduïts poden compensar el preu inicial al llarg del temps.

Ascensores neumáticos

A Ersce, ens enorgullim d’oferir als nostres clients les millors i més innovadores solucions en elevació. Els ascensors pneumàtics o de buit, amb el seu disseny avantguardista i eficiència, són només una mostra de com la tecnologia pot transformar la nostra experiència diària de mobilitat.

Desplaça cap amunt