Cuánto dinero cuesta la instalación de un ascensor

Quants diners costa instal·lar un ascensor? 

La instal·lació d’un ascensor és una inversió significativa, i el seu cost pot variar àmpliament depenent de múltiples factors, com el tipus d’edifici, el model d’ascensor, la tecnologia involucrada, i les necessitats específiques del client. En ERSCE, combinem més d’un segle d’experiència amb les últimes innovacions per a oferir solucions d’ascensors personalitzades i eficients. Al llarg d’aquest article, explorarem els diferents aspectes que influeixen en el cost d’instal·lació d’un ascensor i com ERSCE pot ajudar-te a trobar l’opció més adequada i rendible per a les teves necessitats.

Aspectes a considerar abans d’instal·lar un ascensor

Quan es planeja la instal·lació d’un ascensor, és important tenir en compte diversos aspectes que poden influir en el procés i en el cost total d’aquesta. Entre aquests aspectes es troben els tipus d’ascensors disponibles en el mercat, els factors que poden influir en el cost del muntatge i altres despeses relacionades amb aquesta.

Tipus d’ascensors disponibles en el mercat

Existeixen diferents tipus d’ascensors que es poden considerar al moment de realitzar la construcció. Entre els més comuns es troben:

  • Ascensors elèctrics o electromecànics: Aquests ascensors utilitzen motors elèctrics per al seu funcionament i són els més comuns en edificis residencials i comercials.
  • Ascensors hidràulics: Utilitzen un sistema de pistons hidràulics per al moviment de l’ascensor. Solen ser més recomanats en edificis de pocs pisos o en casos on es necessiti una gran capacitat de càrrega.
  • Ascensors autoportants: Són ascensors que no requereixen d’una sala de màquines, ja que tots els components es troben integrats dins de la pròpia estructura de l’ascensor.
  • Ascensors pneumàtics: Aquests ascensors utilitzen una tecnologia de buit per al moviment de l’ascensor. Són més comuns en edificis de disseny avantguardista o en casos on es busca una instal·lació més ràpida i senzilla.

Factors que influeixen en el cost de la instal·lació

El cost de posar un ascensor pot variar segons diferents factors, com les característiques de l’edifici i l’abast de la instal·lació. Alguns dels aspectes que poden influir en el cost són:

  • Característiques de l’edifici: El tipus d’estructura, l’altura de l’edifici i la disponibilitat d’espai per al muntatge poden afectar el cost total.
  • Abast de la instal·lació: Ja sigui una construcció des de zero o l’adaptació d’un espai existent, l’abast de la instal·lació pot influir en els costos.

Altres despeses relacionades amb la instal·lació

A més del propi cost de l’ascensor, existeixen altres despeses a tenir en compte durant la instauració. Aquests inclouen:

  • Aprovació dels propietaris i veïns: En el cas d’una implantació en una comunitat de propietaris, és necessari comptar amb l’aprovació dels propietaris i veïns involucrats.
  • Estudi de viabilitat i sol·licitud de projectes i llicències: És necessari contractar un tècnic qualificat per a realitzar un estudi de viabilitat i tramitar els projectes i llicències corresponents a la instal·lació de l’ascensor.
  • Obtenció del Certificat Final d’Obra i legalització de l’ascensor: Una vegada finalitzada l’obra, és necessari obtenir el Certificat Final d’Obra i realitzar els tràmits de legalització corresponents.

Procés d’instal·lació d’un ascensor a ERSCE

A ERSCE, entenem que cada edifici i cada client té necessitats úniques quan es tracta de la instal·lació d’un ascensor. La nostra experiència centenària en el disseny, fabricació i instal·lació d’ascensors ens permet oferir solucions a mida que s’ajusten perfectament als teus requeriments específics, assegurant així la màxima eficiència i rendibilitat.

El nostre procés comença amb una avaluació detallada de les teves necessitats i les característiques del teu edifici. Considerem factors com la grandària de l’edifici, el volum de trànsit esperat, i les teves preferències estètiques i funcionals. A partir d’aquí, el nostre equip d’experts dissenya una solució que no només compleix amb les teves expectatives, sinó que també s’alinea amb les normatives vigents de seguretat i accessibilitat.

Posteriorment, en l’etapa d’instal·lació i muntatge, el nostre equip es dedica a realitzar l’obra en el menor temps possible, reduint les interferències i molèsties en el treball d’altres empreses en l’obra.

Finalment, abans de la posada en marxa, el nostre equip tècnic realitza una verificació exhaustiva revisant tots els elements de seguretat instal·lats per a garantir la funcionalitat i durabilitat de l’ascensor.

Així mateix, a ERSCE, estem compromesos amb la innovació i la sostenibilitat. Això significa que t’oferim les últimes tecnologies en ascensors, que no només milloren l’experiència de l’usuari, sinó que també són energèticament eficients, reduint els costos operatius a llarg termini.

El nostre enfocament personalitzat, combinat amb el nostre compromís amb la qualitat i la innovació, assegura que trobaràs en ERSCE no només un proveïdor, sinó un soci estratègic que t’ajudarà a trobar l’opció més adequada i rendible per a les teves necessitats d’ascensors.

Instalación ascensores Ersce

Costos associats a la instal·lació i manteniment de l’ascensor

Instal·lar un ascensor comporta diversos costos que han de tenir-se en compte. A continuació, es detallen els principals costos associats:

Cost del propi ascensor

El cost de l’ascensor en si pot variar considerablement, depenent del tipus d’ascensor triat i les característiques específiques de l’edifici. Els preus poden oscil·lar entre els 12.000 € i els 80.000 €. És important sol·licitar pressupostos per a obtenir una estimació precisa.

Si vol saber quant costa posar un ascensor i el preu de cadascun dels nostres serveis, sol·licita un pressupost de la instal·lació del teu ascensor sense compromíscontacta amb nosaltres i un professional de la nostra empresa es posarà en contacte amb vostè.

Cost mensual de manteniment

A part del cost inicial d’instauració, és necessari considerar el cost mensual de manteniment d’ascensors. Aquest cost pot variar entre els 30 € i els 120 €, depenent de la cobertura contractada i els serveis inclosos. És important assegurar-se de comptar amb un contracte de manteniment adequat per a garantir el correcte funcionament i seguretat de l’ascensor al llarg del temps.

Despeses addicionals: línia d’emergència i consum elèctric

A més dels costos esmentats anteriorment, existeixen altres despeses addicionals relacionades amb l’establiment i manteniment de l’ascensor. És necessari comptar amb una línia d’emergència, que permet la comunicació en cas d’avaries o situacions d’emergència. Així mateix, és important considerar el consum elèctric de l’ascensor, que pot tenir un impacte en les factures d’electricitat de l’edifici. Aquestes despeses addicionals han de tenir-se en compte en calcular el pressupost total d’instal·lació i manteniment.

Aspectes legals i administratius a considerar

Al moment de posar un ascensor, és fonamental tenir en compte els aspectes legals i administratius que són necessaris complir. Això implica obtenir els permisos i llicències corresponents, així com seguir la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i construcció.

Permisos i llicències necessaris

Per a realitzar el muntatge d’un ascensor, és necessari comptar amb els permisos i llicències requerits. Aquests poden variar segons la ubicació i les regulacions establertes en cada municipi. És recomanable consultar amb les autoritats locals per a conèixer els tràmits necessaris i assegurar-se de complir amb tots els requisits legals.

Compliment de la normativa vigent

És fonamental assegurar-se de complir amb la normativa vigent quant a accessibilitat i construcció en el moment de posar un ascensor. Això implica seguir els requisits establerts quant a dimensions, seguretat, senyalització, il·luminació i altres especificacions tècniques. Un tècnic qualificat haurà de realitzar una avaluació per a garantir el compliment d’aquestes normatives i realitzar els ajustos necessaris si fos requerit.

Avantatges d’instal·lar un ascensor

Millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

La instal·lació d’un ascensor en un edifici brinda un gran avantatge en millorar l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Això els permet desplaçar-se de manera autònoma i segura, facilitant el seu dia a dia i garantint la seva independència. Així mateix, s’elimina la barrera arquitectònica que dificulta l’accés a les diferents plantes de l’edifici, la qual cosa resulta especialment beneficiós per a aquells amb cadira de rodes, persones d’edat avançada, problemes de mobilitat o dificultats per a pujar escales. Aquest aspecte millora notablement la qualitat de vida dels residents i visitants amb discapacitat.

Comoditat en pujar i baixar objectes

Un ascensor no només beneficia a les persones amb mobilitat reduïda, sinó que també ofereix comoditat a tots els residents i usuaris de l’edifici. En comptar amb un ascensor, es facilita enormement la tasca de transportar objectes pesats, ja siguin compres, maletes o qualsevol altre tipus de càrrega. Això evita l’esforç físic de pujar i baixar per les escales, proporcionant una experiència més còmoda i convenient per a tots. No importa si es tracta de mudances, compres grans o simplement portar objectes pesats al pis superior, l’ascensor simplifica aquestes tasques i redueix el desgast físic.

Revaloració de l’edifici

Instal·lar un ascensor pot tenir un impacte significatiu en la revaloració de l’edifici. L’accessibilitat i la comoditat que ofereix un ascensor són característiques molt valorades pels possibles compradors o inquilins. Un edifici amb ascensor es converteix en una opció més atractiva, augmentant la seva demanda en el mercat immobiliari i, per tant, el seu potencial valor econòmic. A més, atès que la instal·lació d’un ascensor és una inversió a llarg termini, l’edifici pot mantenir-se competitiu i actualitzat en relació als estàndards d’accessibilitat i comoditat, la qual cosa contribueix a la seva revaloració en el temps.

Ventajas de instalar un ascensor

En resum, el cost d’instal·lar un ascensor varia significativament en funció de factors com el tipus d’edifici, el model d’ascensor triat, i les especificacions tècniques requerides. A ERSCE, amb més d’un segle d’experiència en l’àmbit dels ascensors, ens dediquem a proporcionar solucions que no només s’ajusten a les teves necessitats específiques, sinó que també representen una inversió intel·ligent i a llarg termini. Entenem la importància d’equilibrar qualitat, tecnologia i costos, i estem compromesos a ajudar-te a prendre la millor decisió per al teu projecte.

Si desitges obtenir més informació sobre quant costa posar un ascensor i com podem assistir-te en aquest procés, et convidem a visitar la nostra pàgina web. Allí trobaràs detalls addicionals sobre els nostres serveis i podràs contactar amb el nostre equip d’experts per a una assessoria personalitzada. A ERSCE, som aquí per a ajudar-te a elevar les teves expectatives i trobar la solució d’ascensors perfecta per a tu.

Desplaça cap amunt