Normativa ITC ERSCE

Adapta el teu ascensor a la nova normativa ITC sense substituir-lo

La recent aprovació de la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 d’Ascensors ha generat una sèrie de dubtes i preocupacions entre els propietaris d’edificis a Espanya, especialment sobre quins ascensors estan afectats per aquesta normativa i quines mesures de modernització d’ascensors han d’adoptar-se per a complir amb ella. En aquest article, aclarim aquestes preguntes i oferim solucions pràctiques de ERSCE que eviten la necessitat de reemplaçar completament els ascensors, mantenint la conformitat amb les noves regulacions.

Context sobre la nova normativa d’ascensors

Abans d’endinsar-nos en els detalls específics de com afecta la nova normativa ITC AEM 1 a diversos tipus d’ascensors, és crucial entendre el context i la importància d’aquesta regulació. Recentment, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 d’Ascensors, que introdueix importants actualitzacions en els estàndards de seguretat i manteniment dels ascensors a Espanya. Aquesta normativa cerca millorar la seguretat dels usuaris i l’eficiència dels sistemes d’ascensors, aplicant canvis significatius en la instal·lació, modificació, i manteniment dels mateixos

A quins ascensors afecta la nova normativa?

Ascensors anteriors a 1999

La nova normativa afecta principalment als ascensors instal·lats abans de l’any 1999 i que tinguin un número de registre d’Aparells Elevadors (RAE) inferior al número 95.000. Aquests ascensors no disposen del marcatge CE, que es va fer obligatori en 1999.

Ascensors instal·lats abans de 1966

Els ascensors que més es veuran afectats són aquells instal·lats abans de l’any 1966 i amb un número de RAE inferior a 70.000. Aquests solen tenir components ara obsolets com a guies de fusta i cilíndriques.

Exclusions específiques

Només quedaran exclosos d’aquesta normativa els ascensors que s’incloguin en el llistat d’ascensors protegits per patrimoni històric, un llistat que encara no ha estat publicat.

És necessari substituir l’ascensor per complet?

Alternatives a la substitució completa

Encara que alguns proveïdors poden suggerir la substitució completa de l’ascensor per a complir amb la normativa, això no és estrictament necessari i pot implicar alts costos i complexos tràmits administratius. Per això, ERSCE ofereix solucions que permeten adaptar els ascensors existents a la nova normativa sense necessitat de reemplaçar-los completament.

Solucions ERSCE per a complir amb la ITC

A ERSCE entenem que cada ascensor té característiques i desafiaments únics, per la qual cosa oferim solucions adaptades a diferents casuístiques sense la necessitat de canviar tota la instal·lació. A continuació, explorem dues de les situacions més comunes i com ERSCE les aborda de manera eficaç per a garantir el compliment amb la nova normativa.

Contrapesos fora del recinte de l’ascensor

En molts edificis, especialment els més antics, és comú trobar contrapesos situats fora del recinte de l’ascensor, en pous, celoberts o xemeneies. ERSCE proposa l’eliminació d’aquests contrapesos com una solució efectiva per a complir amb la normativa, evitant així modificacions estructurals complexes.

Guies de fusta o cilíndriques

Un altre desafiament comú són les guies de fusta o cilíndriques, que ja no compleixen amb les normes de seguretat actuals. La solució de ERSCE consisteix en la col·locació de noves guies tipus T, la qual cosa permet mantenir la cabina i el xassís de cabina originals.

Conclusió

Adaptar els ascensors existents a la nova normativa ITC AEM 1 no té per què ser una tasca descoratjadora ni costosa. Amb les solucions innovadores i personalitzades de ERSCE, és possible complir amb els nous requisits de seguretat sense la necessitat de reemplaçar completament els ascensors, garantint així la seguretat, la conformitat i l’eficiència del seu edifici.

Demanar informació

Si necessita més informació o té preguntes específiques sobre com adaptar el seu ascensor a la nova normativa, simplement empleni el següent formulari. El nostre equip d’experts està llest per a proporcionar-li tota l’ajuda i orientació que necessiti per a garantir que la seva instal·lació compleixi amb les més recents regulacions de seguretat.

Desplaça cap amunt